Ulusal Linkler

- T.C. Cumhurbaşkanlığı http://www.cankaya.gov.tr/

- Türkiye Büyük Millet Meclisi http://www.tbmm.gov.tr/

- T.C. Başbakanlığı http://www.basbakanlik.gov.tr/

- T.C. Maliye Bakanlığı http://www.maliye.gov.tr/

- T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı http://www.sanayi.gov.tr

- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş      Kurumu http://www.iskur.gov.tr/

- T.C. Merkez Bankası http://www.tcmb.gov.tr/

- Devlet Planlama Teşkilatı http://www.dpt.gov.tr/

- Devlet İstatistik Enstitüsü http://www.die.gov.tr/

- Hazine Müsteşarlığı http://www.hazine.gov.tr/

- Dış Ticaret Müsteşarlığı http://www.dtm.gov.tr/

- Gümrük Müsteşarlığı http://www.gumruk.gov.tr/

- Gelirler Genel Müdürlüğü http://www.gelirler.gov.tr

- TOBB http://www.tobb.org.tr/

- KOBİ-NET http://www.kobinet.org.tr/

- Türk Standartları Enstitüsü (TSE) http://www.tse.gov.tr/

- Yabancı Sermaye Derneği http://www.yased.org.tr/

- İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) http://www.ikv.org.tr/

- İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGM) http://www.igeme.org.tr/

- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) http://www.deik.org.tr/

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası http://www.imkb.gov.tr/

- Resmi Gazete http://www.bbasimevi.gov.tr/

- OSBÜK OSB Üst Kuruluşu http://www.osbuk.org

- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi http://www.etu.edu.tr

- Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü http://www.tepav.org.tr

 

Yerel Linkler

Zonguldak Valiliği www.zonguldak.gov.tr

Zonguldak İl Özel İdaresi www.zonguldakilozelidaresi.gov.tr

Kdz.Ereğli Kaymakamlığı www.karadenizeregli.gov.tr

Kdz.Ereğli TSO www.ereglitso.org.tr

Kdz.Ereğli Belediyesi www.kdzeregli.bel.tr

Bülent Ecevit Üniversitesi w3.beun.edu.tr