Kanun ve Yönetmelikler

4562 Sayılı OSB Kanunu

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliği